Linkkejä

Yhdistyksemme

Gesterby-Sepänkylä Kyläyhdistys ry merkittiin yhdistysrekisteriin 18.12.2007.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää alueemme asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta ja alueen elinkelpoisuutta sekä edistää ja valvoa alueen kiinteistönomistajien yhteisiä etuja. Yhdistys pyrkii myös edistämään alueen viihtyvyyttä sekä harrastus- ja kulttuuritoimintaaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys osallistuu aluetta koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan alueen kannalta myönteiseen päätöksentekoon eri organisaatioissa. Yhdistys tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja viranomaisille ja järjestöille sekä osallistuu alueen kehittämistoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen sekä tiedottaa toiminnastaan järjestämällä kokouksia ja tiedotustilaisuuksia sekä järjestää vapaa-ajan-, harrastus- ja kulttuuritilaisuuksia.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen yhdistyksen toiminta-alueella asuva henkilö tai toiminta-alueelta kiinteistön omistava henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.